คำว่า “เป้าหมาย” เรียกได้ว่าเป็นคำที่ทุกคนรู้จัก ได้ยิน และรู้ว่าหมายถึงอะไร แต่น้อยคนมาก ๆ ที่จะสามารถทำสิ่งที่หวังเอาไว้หรือตั้งเอาไว้ให้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ ซึ่งหากเรามี SMART Goals เป็นหลักในการทำงานหรือการใช้ชีวิตนั้น บอกเลยว่าเป้าหมายที่วางไว้นั้นจะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอน ซึ่งหลาย ๆ คน ก็อาจจะยังไม่รู้จักคำว่า SMART Goals ว่าคืออะไร เพราะไม่ได้ทำความรู้จักกับคำคำนี้อย่างถ่องแท้ ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาบอกความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ SMART Goals เพื่อเป็นแนวทางที่จะทำให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้น 

 

ไขคำตอบ SMART Goals คืออะไร ทำไมถึงต้องรู้เอาไว้

SMART Goals คือ เป้าหมายในชีวิตที่ดี ซึ่งนั่นก็หมายความหว่า เป้าหมายที่เรานั้นสามารถคิดได้ ทำได้ พิสูจน์ได้ และเกิดขึ้นจริงได้ ไม่ใช่การเพ้อฝันหรือการพูดเพียงลมปากที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ แต่ SMART Goals นั้น คือการคิดหรือการตั้งเป้าหมายที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงให้จงได้ โดยคำว่า SMART Goals นี้ก็ยังมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวอักษรย่อทั้ง 5 ตัวนี้ด้วย ได้แก่

 

S – Specific  คือ ความชี้เฉพาะ และมีขอบเขตในการกระทำที่มีความชัดเจน 

M – Measurable คือ ความวัดได้ มีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำได้จริง 

A – Achievable คือ มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จด้วยระยะเวลาที่ชัดเจน 

R – Relevant คือ ความสอดคล้องกันกับเป้าหมายรวมถึงผลที่จะตามมาในระยะยาว 

T – Timed-Bound คือ การตีกรอบเวลาที่ชัดเจนในระยะเวลาที่จำกัด 

 

ซึ่งทั้ง 5 ตัวอักษรนี้ก็ยังตีความเป็นอย่างอื่นได้ค่ะ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะสื่อถึงหนทางสู่เป้าหมายหรือหนทางสู่ความสำเร็จ ซึ่งก็ถือว่าการใช้ SMART Goals เป็นสื่อกลางในการใช้ชีวิตเพื่อการตั้งเป้าหมานยที่ดีนั้น ก็จะทำให้การทำงานด้านต่าง ๆ ดีขึ้นได้ดีจริง ๆ  ดังนั้น SMART Goals จึงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินตัว แต่คำว่า SMART Goals นั้นสามารถใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์ในชีวิต

 

รู้จักมี SMART Goals ในการใช้ชีวิต ช่วยให้การใช้ชีวิตมีค่ามากยิ่งขึ้น 

ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่า SMART Goals นั้นกลายเป็นคำที่ส่งผลดีมาก ๆ ในการวางเป้าหมายต่าง ๆ เอาไว้ในชีวิต ซึ่ง SMART Goals นี้ก็ช่วยจัดการเรื่องการวางแผนในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีมาก ๆ เลย และที่สำคัญ Smart Goals ยังช่วยให้การทำงานต่าง ๆ นั้นประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีผลดีในระยะยาว เพราะมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนเอาไว้อย่างเป็นแบบแผน ดังนั้นใครที่หมดแพชชั่น ก็ลองวางแผนการทำงานแบบ Smart Goals เอาไว้ เพื่อที่จะได้ไปถึงเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง