service blueprint คือ เครื่องมือสำคัญที่ช่วยทำให้ธุรกิจของคุณนั้นประสบความสำเร็จ หลายคนนั้นอาจจะไม่คุ้นชื่อกับเครื่องมือชิ้นนี้พอสมควร เนื่องจากเป็นการพูดถึงธุรกิจการบริการ โดย service blueprint คือ เครื่องมือที่มีความสำคัญที่จะทำให้เราออกแบบการบริการ และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งพนักงานและลูกค้า ก็ควรที่จะต้องหันมาใช้ service blueprint คือ ให้เกิดประโยชน์นั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะรู้จัก service blueprint คือ อะไรนะเราก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ service Design เสียก่อน โดยจะเป็นเปรียบเสมือนกับแนวคิดหลักที่ทำให้เกิดเครื่องมือ service blueprint ที่นำไปใช้ในการทำงานควบคู่กันนั่นเอง 

 

ข้อดีของ service blueprint คือ อะไร

ข้อดีของ service blueprint คือ สิ่งที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก่อนอื่นเราจะต้องมองเห็นจุดอ่อนของระบบการทำงานของเราก่อน โดยการสร้างแผนภาพขึ้นมา และจะต้องลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมด ส่งผลทำให้เรามองเห็นภาพรวมและจุดเชื่อมโยงต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นจุดบอดของกระบวนการทำงานของเรา นี่ก็คือข้อดีของ service blueprint อันดับแรก นอกจากนี้แล้วในข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ service blueprint จะทำให้เราเห็นโอกาสในการพัฒนาระบบการให้บริการ เนื่องจากจะมีการปรับปรุงการทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีธุรกิจการบริการ และเราเห็นว่าข้อมูลของลูกค้านั้นจะทำให้เราทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เราก็มีการออกแบบการบริการให้เก็บข้อมูลลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น จะส่งผลทำให้ง่ายต่อระบบหลังบ้าน แล้วสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ โดยสามารถที่จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราก็มีข้อมูลที่เก็บเอาไว้แล้ว 

 

คุณรู้หรือไม่ว่า service blueprint คือ สิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้โดยสื่อถึงความใส่ใจ นอกจากนี้แล้วยังไม่เสียเวลาในการให้ข้อมูลหรือใช้เวลาในการเลือกอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว service blueprint ยังช่วยลดการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน ในการทำงานระหว่างแผนก โดยแต่ละจุดจะอยู่ภายใต้การดูแลคนโดยละคนกันจึงอาจเกิดการทำงานซ้ำได้ ซึ่งการนำเอา service blueprint เข้ามาเป็นตัวช่วยในการวางแผนก็จะช่วยลดการซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นได้ โดย service blueprint จะมีองค์ประกอบหลักๆ 4 ตัวด้วยกันดังต่อไปนี้ 

service blueprint คือ สิ่งที่จะช่วยทำให้คุณนั้นมีการวางแผนในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และไม่ควรมองข้าม