inbound marketing คือ การตลาดแบบแรงดึงดูด inbound marketing คือ การทำการตลาดด้วยการสร้างแรงดึงดูดให้ผู้คนหันมาสนใจ ต้องการที่จะเข้าหาแบรนด์ของคุณ ฐานการส่งมอบคุณค่าที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น โดยทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณเป็นตัวตนที่มีความน่าเชื่อถือ จากนั้น inbound marketing ก็ค่อยๆ ทำให้บุคคลต่างๆเหล่านี้กลายเป็นลูกค้า มีความสนใจและอยากซื้อสินค้าและบริการจากคุณนั่นเอง 

 

ทำความรู้จักกับ inbound marketing คือ อะไร

inbound marketing คือ การตลาดที่มีการคิดค้นโดยฮับสปอต โดยเป็นบริษัทการตลาดชื่อดังโดยคำนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวงการนักการตลาด โดยมีธุรกิจหลายเจ้าที่เข้ามาในสนามนี้มากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นวิธีการทำการตลาดแบบใหม่ที่มีความแตกต่าง และแน่นอนว่า inbound marketing คือ การตลาดที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วคุณรู้หรือไม่ว่ายังมีการตลาดในรูปแบบของ Outbound Marketing แน่นอนว่าทั้ง 2 รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีความแตกต่างกัน โดย Outbound Marketing การทำการตลาดในรูปแบบนี้จะมีเป็นการตลาดแบบแรงผลัก หมายถึงการผลักออกไปในรูปแบบของการสื่อสารไปหากลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งอาจจะไปขัดจังหวะกับผู้ที่กำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาบนโทรทัศน์ ป้ายบิลบอร์ด การยิง ADS Facebook ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงลูกค้าหรือการทำแคมเปญการตลาดต่างๆนั่นเอง 

 

inbound marketing คือ หลักการทำงานที่ได้หากคุณสามารถทำความเข้าใจแล้วจะนำไปใช้งานได้จริง โดย inbound marketing จะเป็นกรอบแนวคิดหรือกรอบการทำงานของตลาดแรงดึงดูด ที่มีการพัฒนามาอย่างเป็นระเบียบแบบแผน และได้รับการยืนยันจากผู้นำ framework นี้ไปใช้เป็นจำนวนมาก โดย inbound marketing สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง โดยได้มีการพัฒนาและมีการปรับแก้ไขออกมาเป็นจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้ก็มีรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

inbound marketing คือ สิ่งที่จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นมีการตลาดที่มีความทันสมัย และที่สำคัญ inbound marketing คือ สิ่งที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้มากยิ่งขึ้น