FMCG (Fast Moving Consumer Good) คือ สินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็วหรือสินค้าที่ขายได้เร็วด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ สินค้า FMCG เรียกอีกอย่างว่า Consumer Packaged Goods ได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคสูง เช่น น้ำอัดลมและขนมหวานหรือเพราะเน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์จากนม และขนมอบ สินค้าเหล่านี้มีการซื้อบ่อย, บริโภคอย่างรวดเร็ว, ราคาต่ำ และขายในปริมาณมาก FMCG จึงเป็นสินค้าที่มีการหมุนเวียนสูง

 

ประเภทของสินค้า FMCG

สินค้า FMCG คือสินค้าที่ไม่คงทน หรือสินค้าที่มีอายุการใช้งานสั้น และถูกบริโภคอย่างรวดเร็ว สินค้า FMCG สามารถแบ่ง FMCG ออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ 

 1. อาหารแปรรูป เช่น ผลิตภัณฑ์จากชีส, ซีเรียล และพาสตาชนิดบรรจุกล่อง
 2. อาหารปรุงสำเร็จ เช่น อาหารพร้อมรับประทาน
 3. เครื่องดื่ม เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด, เครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำผลไม้
 4. ขนมอบ เช่น คุกกี้, ครัวซอง และ bagels
 5. อาหารสด, อาหารแช่แข็ง และสินค้าแห้ง เช่น ผลไม้, ผัก, ถั่ว, แครอทแช่แข็ง, ลูกเกด
 6. ยา เช่น แอสไพริน, ยาแก้ปวด, และยาอื่นๆ ที่ซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
 7. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น Baking Soda, น้ำยาทำความสะอาดเตาอบ, น้ำยาทำความสะอาด
 8. เครื่องสำอางและเครื่องใช้ในห้องน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, concealers, ยาสีฟัน และสบู่
 9. อุปกรณ์สำนักงาน เช่น ปากกา, ดินสอ และมาร์กเกอร์

 

ตลาดและอุตสาหกรรมของสินค้า FMCG

 1. เนื่องจากสินค้า FMCG ตลาดจึงไม่เพียงแต่ใหญ่มากเท่านั้น แต่ยังมีการแข่งขันสูงอีกด้วย บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมนี้
 2. Tyson Foods, Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, PepsiCo และDanone บริษัทเหล่า นี้จำเป็นต้องมุ่งเน้นความพยายามในการทำตลาดสินค้า FMCG เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภัณฑ์ 
 3. บรรจุภัณฑ์ของ FMCG เป็นปัจจัยที่สำคัญมากในกระบวนการผลิต ระบบ Logistic และการจัดจำหน่ายมักต้องการบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิและตติยภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปกป้องผลิตภัณฑ์
 4. สินค้า FMCG มีการขายในปริมาณมาก ดังนั้นจึงถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้ ปริมาณการขายที่สูงนี้ยังชดเชยอัตรากำไรที่ต่ำสำหรับการขายแต่ละรายการด้วย
 5. ในด้านการลงทุน หุ้น FMCG มักจะเติบโตต่ำแต่ปลอดภัยด้วยอัตรากำไรที่คาดการณ์ได้, ผลตอบแทนที่มั่นคง และเงินปันผลสม่ำเสมอ
 6. Nestlé, Procter & Gamble และ Coca-Cola เป็นตัวอย่างของบริษัทที่ผลิตสินค้า FMCG ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 7. ในอุตสาหกรรมสินค้า FMCG การแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในระดับสูง บริษัทต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแต่เพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ยังต้องรักษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์