e commerce คือ อะไร เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัย ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในปัจจุบันนี้ โลกออนไลน์มีผลต่อการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจก็เช่นกัน ซึ่งคุณจะต้องรู้จักความหมายว่า e commerce นั้นคืออะไร เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีการก้าวเข้าสู่โลกของ e commerce มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นการเรียนรู้และการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ รวมไปถึงกลยุทธ์การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางช่องทางระบบอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้คุณนั้นสามารถเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นว่า e commerce คือ สิ่งใดและควรทำอย่างไรต่อไป ที่จะขายสินค้าและเอาชนะคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โดยรวมแล้ว e commerce คือ การทำธุรกิจโดยการซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อที่ได้รับความนิยมยกตัวอย่างเช่น วิทยุและโทรทัศน์ ในปัจจุบันนี้มีการใช้บริการกันมากที่สุดนั่นก็คือระบบอินเตอร์เน็ต โดยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งข้อความเสียงภาพและคลิปวีดีโอในการทำธุรกิจ บอกเลยว่าการทำธุรกิจ e commerce คือ อีกหนึ่งธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีความท้าทาย และสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นค่าดำเนินการได้เป็นอย่างดี

 

ประเภทของ e commerce มีอะไรบ้าง

  1. e commerce แบบธุรกิจกับผู้ซื้อปลีก หรือ B to C นั่นก็คือ ซื้อปลีกซื้อสินค้าจากผู้ขายผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น การซื้อขายเสื้อผ้าหรือเครื่องสำอางเป็นต้น 
  2. e commerce แบบธุรกิจกับธุรกิจ หรือบีทูบี สำหรับลักษณะนี้จะเป็นการที่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายทำการติดต่อซื้อขายกัน โดยเป็นการซื้อขายแบบขายส่งหรือการทำการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  3. e commerce แบบธุรกิจกับรัฐบาล หรือบีทูจี สำหรับรูปแบบนี้นั้นจะเป็นการทำธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น การจัดจ้างของภาครัฐโดยเป็นการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาล เพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิด
  4. e commerce แบบรัฐบาลกับรัฐบาล หรือจีทูจี สำหรับรูปแบบนี้นั้นเป็นการติดต่อระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลเพื่อเป็นการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างกระทรวง 
  5. e commerce แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือ C to C สำหรับรูปแบบนี้น่าจะเป็นการติดต่อระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง นั่นก็คือผู้บริโภคไม่ได้ประกอบธุรกิจประกาศสินค้าของตนเอง และผู้บริโภคอีกคนก็มีความสนใจในการสั่งซื้อ โดยเป็นการประกาศขายทางผ่านอินเทอร์เน็ตมีพื้นที่ในการติดต่อที่สะดวก รวมไปถึงหาคนที่มีความสนใจในลักษณะเดียวกัน 
  6. e commerce แบบแบบภาครัฐบาลกับประชาชน หรือจีทูซี สำหรับรูปแบบนี้ก็คือการให้บริการของรัฐบาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ 

 

สำหรับใครที่มีความสงสัยว่า e commerce คือ  อะไรก็คงจะไขข้อข้องใจกันไปเลย โดยรูปแบบของ e commerce มีอะไรบ้างเราก็ได้อธิบายการไปแล้วข้างต้น จะทำให้เรานั้นมองเห็นภาพรวมได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น