สำหรับในการวางแผนใด ๆ ก็ตามสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญนั่นก็คือข้อมูล เพราะเป็นสิ่งที่รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยขึ้นซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนเพื่อรับมือ แก้ไขปัญหาหรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ ในการวางแผนการตลาดข้อมูลนั้นจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาดโดยการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะมีลำดับขั้นและรูปแบบที่เรียกว่า 4 Types of Data Analytics รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะช่วยในนักการตลาดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นลำดับและมีประสิทธิภาพสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

 

4 Types of Data Analytics คืออะไร

4 Types of Data Analytics คือการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่นำมาใช้มีทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน รวมไปถึงการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจ เพราะสามารถใช้สร้างศักยภาพให้กับธุรกิจได้โดยในการวิเคราะห์นั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 รูปแบบนั่นก็คือ

  1. Descriptive analytics วิเคราะห์ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
  2. Diagnostic Analytics วิเคราะห์ต่อให้รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร
  3. Predictive Analytics แล้วอีกหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกบ้าง
  4. Prescriptive Analytics ถ้าเราทำแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง

 

จากทั้ง 4 รูปแบบนี้ รูปแบบที่ 1 และ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันและอดีต ส่วนรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับในบทความนี้เราจะเน้นพูดถึง Descriptive analytics ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นไปของธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

Descriptive analytics คืออะไร

Descriptive analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจบ้าง โดยอาจจะแสดงผลเป็น รายงานการขาย สถิติการใช้บริการ ค่าเฉลี่ยหรือการแสดงผลแบบอื่น ๆ โดยในขั้นนี้จะใช้เพื่อหา Signal ว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นผิดปกติกับธุรกิจหรือไม่ เช่น ยอดขายในเดือนนี้สูงขึ้นจนผิดปกติ หรือ ลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าแปลกใจ ซึ่งเมื่อนักการตลาดได้วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้แล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปว่าเพราะไร ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นนั่นก็คือการวิเคราะห์รูปแบบ Diagnostic Analytics นั่นเอง

 

Descriptive analytics มีประโยชน์อย่างไร

Descriptive analytics ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้สามารถไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ ทำให้นักการตลาดเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะช่วยทำให้ธุรกิจรู้จักและเข้าใจลูกค้า สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ผ่านแคมเปญหรือแผนการตลาดที่ถูกออกแบบมากจากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตนั่นเอง