Data Analytics คือ อีกผู้ช่วยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้จริง แต่เหนือสิ่งอื่นใดการเข้าใจถึงความหมาย ประเภทที่นิยมใช้งาน รวมถึงประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับย่อมช่วยให้การตัดสินใจทำสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม

หากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องวางแผนให้กับองค์กรเพื่ออนาคตไม่ควรพลาดเป็นอันขาด นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์กันเลย

 

Data Analytics คืออะไร 

Data Analytics คือ การนำเอาข้อมูลที่ครบด้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป้าหมายแห่งความสำเร็จในอนาคต หรือบางทีอาจนำคำพยากรณ์ คำทำนายที่ถูกคาดการณ์ซ่าน่าจะเกิดขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเหล่านั้นด้วย หลังการวิเคราะห์ออกมาเรียบร้อยก็จะสรุปเป็นเนื้อหารายงานเพื่อให้ทุกคนนำไปสร้างแนวทางอันเหมาะสมกับหน้าที่หรือปฏิบัติตาม 

ซึ่งช่องทางในการรวมข้อมูลปัจจุบันเองก็มีด้วยกันหลากหลาย ตั้งแต่ช่องทางออฟไลน์ปริมาณการซื้อสินค้า, การสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริโภค, ยอดขายออนไลน์, สถิติการทำโฆษณาออนไลน์ ไปจนถึงกระแสนิยม คำติชมต่าง ๆ หรือแม้แต่เรื่องของการคาดเดาเศรษฐกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เทรนด์ในปีถัดไปก็นำมาใช้งานได้

 

ประเภทของการวิเคราะห์ Data Analytics

  1. Descriptive analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐานใช้ข้อมูลจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อคาดเดาถึงสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต เน้นเข้าใจง่าย เช่น รายงานการขาย, ยอดผู้สมัครสมาชิก เป็นต้น

 

  1. Diagnostic analytics

การวิเคราะห์ระดับวินิจฉัย พยายามนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น มีตัวแปร ความสัมพันธ์ใดนำมาซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าว เช่น ข้อมูลแคมเปญการโฆษณา, ตัวเลขของยอดขายกับผู้สมัครสมาชิก ฯลฯ

 

  1. Predictive analytics

การวิเคราะห์ระดับพยากรณ์ ข้อมูลที่คุณได้รับมาจะถูกใช้เพื่อพยากรณ์หรือทำนายสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการจำลองในเชิงสถิติ หรือการใช้เทคโนโลยี AI เช่น พยากรณ์ยอดขาย, พยากรณ์ประชามติต่าง ๆ เป็นต้น

 

  1. Prescriptive analytics

การวิเคราะห์ระดับคำแนะนำ เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมาหาสาเหตุด้านข้อผิดพลาดต่าง ๆ จากนั้นจึงให้ลงความเห็นเพื่อให้คำปรึกษา วิธีปรับปรุงแก้ไข ลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาเดิมซ้ำในอนาคต หรือสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม นับเป็นระดับที่ยากสุด

 

ความสำคัญของ Data Analytics

จากคำอธิบายต่าง ๆ ที่บอกไว้เชื่อว่าทำให้หลายคนมองเห็นเรื่องน่าสนใจของการทำสิ่งนี้มากขึ้น หากกล่าวโดยสรุปความสำคัญ Data Analytics คือ จะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นแผนงาน ความผิดพลาด ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวมมาจากหลายช่องทาง

จากนั้นจึงพยายามวางแผนเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น เพิ่มจุดแข็ง ลดจุดอ่อน อันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จในทุกองค์กร ยิ่งรวมมือกันทำมากเท่าไหร่ระยะเวลาที่วางเป้าหมายไว้ก็น้อยลงเท่านั้น ไม่แปลกที่องค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่จำนวนมากจะมีแผนกแยกออกไปเฉพาะหรือเหล่าผู้บริหารมีการทำสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ