เมื่อพูดถึงฐานข้อมูลแล้วเราก็ในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือการประกอบธุรกิจใดๆก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีฐานข้อมูลให้ต้องวิเคราะห์เป็นจำนวนมากมหาศาลดังนั้น Data analyst  เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้การประกอบธุรกิจของคุณนั้นประสบความสำเร็จขึ้นได้ หากเราสามารถจัดการฐานข้อมูลได้ดี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจน้ันเจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน ดังนั้นวันนี้เราจึงรวบรวมความสำคัญของ Data analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลมาฝากกันใคร ที่ประกอบธุรกิจ Data analyst  เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

 

เส้นทางอาชีพของ data analyst

  1. อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าข้อมูลนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจและการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจอย่างมาก ยิ่งบริษัทมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ฐานข้อมูลยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลมากเท่านั้น ดังนั้นนักวิเคราะห์ข้อมูล data analyst จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญเป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจอย่างมาก
  2. data analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่สำคัญในการรวบรวมแหล่งข้อมูลไว้ในรูปแบบ Structure Data โดยใช้ Data analysis tool ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้นัก data analyst ใช้ในการตัดสินใจหาทางเลือกในการกำหนดวิธีบริหารธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนในธุรกิจใหม่ การลดต้นทุน วิเคราะห์ราคาขาย รับสมัครพนักงาน  ตลอดจนการวางแผนการผลิตก็อาศัย  data analyst ด้วยกันทั้งสิ้น
  3. เส้นทางสู่อาชีพ data analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่เพียงแต่คุณจบการศึกษาทางด้านนี้มาโดยตรง แต่ data analyst จะต้องมีความเข้าใจทางด้านธุรกิจ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถทำแผนภาพสรุปเป็น Data visualization ได้เช่น การใช้โปรแกรม spss  Microsoft Excel  หรือรวมไปถึงเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งเทคนิคพื้นฐานของ data analyst เหล่านั้นจะช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้เป็นอย่างดี
  4. ทักษะที่สำคัญของ Data analyst  ส่วนมากแล้วนั้นจะต้องมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ หรือตัวเลขในระดับที่ดีเพราะคุณจะสามารถวิเคราะห์สถิติหรือสามารถสรุปผลของธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง Data analyst  จะต้องเข้าใจการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิตอลหรือความเข้าใจในอุตสาหกรรมและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หน้าทำการสรุปผล หรือดูแนวโน้มความก้าวหน้าของธุรกิจ

 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ data analyst เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก เพราะเป็นสายงานที่มีความท้าทายและต้องใช้ความสามารถอย่างมากในการทำงาน data analyst จึงจะตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการทำงานที่ไม่ซ้ำซากจำเจ  เพราะ data analyst จะต้องคอยคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ และช่วยให้คุณได้พัฒนาศักยภาพให้เก่งกาจขึ้นในทุกๆวัน ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานที่ท้าทายในรูปแบบนี้ย่อมมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงโดยอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของนัก data analyst อยู่ที่ประมาณ 25,000 – 45,000 บาท เลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจอย่างมากในขณะนี้