ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบริษัทใหญ่ๆที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้ทุกวันนี้ จะต้องมีกฎระเบียบที่รัดกุม มีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตการทำงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ผู้บริหารหลายๆท่านปรารถนา โดย core value คือ อีกหนึ่งปัจจัยที่จะมาช่วยสานฟัน และพาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้ว core value คือ อะไร มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร วันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน

 

ประโยชน์และความสำคัญของ core value คือ

  1. อันดับแรกเลยมาทำความรู้จักกับ core Value คืออะไรกันก่อน  core Value คือ ค่านิยมหลักหรือคำอธิบายหลักการและพฤติกรรมที่องค์กร พยายามสื่อให้บุคลากรหรือพนักงานปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสานสัมพันธ์ของคนภายในองค์กรเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงถือว่า core Value คือ อีกหนึ่งทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กร ที่จะช่วยสร้างและพัฒนาให้บริษัทเหล่านั้นเจริญเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนั่นเอง 
  2. ซึ่งคุณทราบหรือไม่ว่า core Value คือ หลักการสำคัญที่พนักงานพึงปฏิบัติ จากการสำรวจของพนักงานในบริษัทใหญ่ๆแล้วพบว่า  28 เปอร์เซ็นต์ ของพนักงานทั้งหมดไม่สามารถจดจำ core Value ได้แม้แต่ข้อเดียว ซึ่งนั่นบ่งบอกได้ว่า การตั้ง Core Value คือ ไม่ได้มีความสำคัญที่จะให้พนักงานปฏิบัติตามเท่าที่ควร 
  3. ดังนั้นจะเห็นได้ว่า Core Value คือ ตัวการสำคัญที่จะนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตั้ง Core Value ให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการดังนี้ Core Value คือ ไม่ควรมีเกิน 3-4 ตัว ถ้ามากเกินไปจากนี้จะทำให้จดจำได้ยาก และเกิดความสับสน 
  4. Core Value คือ ต้องสะท้อนความสำคัญขององค์กรออกมาให้ได้ จะสามารถช่วยแยกคุณออกจากคู่แข่งได้เป็นอย่างดี ดึงดูดให้มีคนเข้ามาร่วมงานได้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความภาคภูมิใจของพนักงานและสะท้อนความเป็นตัวตนของบริษัทคุณให้ได้มากที่สุด ดีกว่าการตั้ง Core Value ที่สวยหรูแต่ไม่สามารถทำตามได้
  5. การตั้ง Core Value คือ จะต้องฟังเสียงพนักงานเป็นหลัก ควรได้มาจากเสียงสะท้อนของพนักงานที่ปฏิบัติอยู่หน้างาน และสามารถนำหลักการนี้มาใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว สามารถนำไปใช้ได้ตลอดเวลาไม่เพียงเฉพาะแค่ตอนที่มีผู้บริหารอยู่ตรงนั้นเท่านั้น โดย Core Value คือ จะต้องมีความหมายที่ชัดเจน เป็นคำที่อธิบายได้สั้นๆ เข้าใจง่าย ความหมายตรงตัว ตีความหมายได้ในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญจะต้องสอดคล้องกับองค์กรของบริษัทด้วย

 

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับประโยชน์ของ Core Value ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ จะเห็นได้ว่า Core Value คือ อีกหนึ่งหลักการที่จะช่วยพัฒนาและเชื่อมโยงองค์กรให้มีความโดดเด่น และชูเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนออกมาได้ดียิ่งขึ้น โดย Core Value  ที่ดีจะต้องเป็นหลักการสั้นๆ ที่สามารถจดจำได้ง่ายและนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน จะยิ่งช่วยทำให้ Core Value ที่ตั้งขึ้นนั้นมีประโยชน์และทรงพลัง สามารถขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวหน้าได้อย่างไร้ขีดจํากัด