คำว่า Big Data นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 1990 โดย John Mashey ได้นิยามว่าคำนี้หมายถึง ข้อมูลที่มีปริมาณมาก มันมากจนที่ Software ในยุคนั้นไม่สามารถทำการประมวลผลได้ หรือสามารถประมวลได้แต่ต้องใช้เวลาที่นานมาก ๆ โดยเจ้า Big data นั้นสามารถเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือไม่มีโครงสร้างก็ได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรนั่นเอง เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2018 ได้มีการนิยามคำนี้ขึ้นมาใหม่ว่า Big Data หมายถึง เครื่องมือที่เราใช้จัดการกับข้อมูลมหาศาลแทน

 

ลักษณะสำคัญของ Big Data คืออะไร

 1. Big Data คือ เครื่องมือที่ต้องมีการผลิตและจัดเก็บข้อมูลได้มากเพียงพอ ซึ่งปริมาณข้อมูลภายในจะเป็นสิ่งที่ระบุถึงประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้น
 2. Big Data คือ สิ่งที่ต้องมีความหลากหลายของข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปวิเคราะห์ต่ยอดต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายบุคคล เป็นต้น
 3. Big Data คือ ข้อมูลที่ได้มาแบบ Real Time และสามารถประมวลผลได้เป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวตลอดเวลาอีกด้วย
 4. Big Data คือ ต้องมีคุณภาพของข้อมูลเพื่อส่งต่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปได้อีกนั่นเอง

 

 

ความสำคัญของ Big Data คืออะไร

 1. Big Data คือ สิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น เพราะฐานข้อมูลต่าง ๆ ช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น
 2. Big Data คือ สิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของตลาดในอนาคตได้ ซึ่งได้มาจากการ Search ต่าง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต การพูดถึงบนโลก Social โดยเราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการตลาดต่อไปได้นั่นเอง
 3. Big Data คือ สิ่งที่สามารถช่วยในการจัดการทางการตลาดได้ เช่น การลดต้นทุน, การเพิ่มผลผลิต ด้วยการดูข้อมูลว่ามีส่วนไหนของกระบวนการผลิตที่สามารถเข้าไปแก้ไขจัดการให้ต้นทุนต่ำลงหรือการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นได้หรือไม่
 4. Big Data คือ สิ่งที่สามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ สามารถนำข้อมูลส่วนนั้นไปปรับนโยบาย และปรับวิธีการบริหารองค์กรร่วมด้วยได้
 5. Big Data คือ สิ่งที่ช่วยลดงบประมาณด้าน IT ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ไม่ต้องว่าจ้างพนักงานก็ได้เช่นกัน 

 

 

ขั้นตอนการทำงานของ Big Data คือ

 1. การจัดเก็บข้อมูลของ Big Data คือ ขั้นตอนแรกโดยจะจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ประเภทไหนก็ตาม อาทิ ภาพ, เสียง, Video หรือเอกสารต่าง ๆ 
 2. การประมวลผลของ Big Data คือ ขั้นตอนที่ทำหลังจากที่ได้เก็บข้อมูลมาแล้ว มีการแบ่งแยกตามหมวดหมู่ให้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันได้อยู่ใน Category เดียวกัน
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำข้อมูลมาหา Pattern ที่อาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตา และทำการนำเสนอออกมา เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

 

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อน ๆ สำหรับคำอธิบายแบบเข้าใจง่ายว่าเจ้า Big Data นั้นหมายถึงอะไร บอกเลยว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการข้อมูลที่เยอะมาก ๆ ให้ออกมาเป็นกราฟหรือการนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย และมีประโยชน์มากในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการทำธุรกิจ เพราะสามารถช่วยผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี