Target Audiences คำนี้สำหรับคนในวงการการตลาดน่าจะพอรู้จัก แต่สำหรับบางคนนั้นอาจไม่ทราบว่ามีความสำคัญอย่างไร  Target Audiences ก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำโฆษณา หรือการสื่อสารต่างๆไปยังผู้รับสาร และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจจนต้องการสินค้าบริการของแบรนด์ เมื่อทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนแล้ว เราสามารถวิเคราะห์ วางแผน เพื่อสร้างสรรค์สื่อหรือคำเชิญชวนเพื่อตอบโจทย์ได้ตรงตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

 

 

TARGET AUDIENCES มีความสำคัญอย่างไร?

ซึ่งถ้ามี Target Audiences หรือตั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจน บวกเสริมด้วย การโฆษณาบนสื่อออนไลน์ตามช่องทางต่างๆนั้น ไม่ว่าจะเป็น facebook instagram twitter google สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีพฤติกรรมสนใจรวมถึงความเข้าใจในสิ่งที่แบรนด์ต้องการเสนอ Target Audiences จึงเป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับธุรกิจตัวเอง เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจและตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายของของมากขึ้น

 

 

5 วิธีแบ่ง Audience Targeting ยิ่งเข้าใจลูกค้า

ธุรกิจในปัจจุบันต้องพบกับการแข่งขันสูง ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายการเผยแพร่หว่านแหแบบ one-size-fits-all ได้อีกต่อไป แต่ต้องแยกหมวดหมู่ลูกค้าให้ชัดเจน และเลือกสื่อสารอย่างเฉพาะเจาะจงเข้าถึงลูกค้าที่อยู่ห่างไกลได้หลากหลายกลุ่ม ซึ่งเราสามารถนำหลัก Audience Targeting มาช่วยในการจำแนกแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ ตามปัจจัยต่างๆ อาทิ ข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมการซื้อสินค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทางการผลิตคอนเทนต์ โฆษณา และการออกแบบวิธีการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยสามารถแบ่งได้ 5 วิธีดังนี้

 

  1. Demographics Targeting

แบ่งตามข้อมูลประชากร วิธีนี้ถือเป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุด เพราะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ โดยเฉพาะในการยิงโฆษณาโซเชียลมีเดีย ที่เราจำเป็นต้องรู้เบื้องต้นก่อนว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเรามีอายุ เพศ ที่อยู่อาศัย และรายได้เท่าไหร่ 

 

2. Interest-based Targeting

เป็นวิธีการกลุ่มเป้าหมายลูกค้าตามความสนใจส่วนบุคคลของลูกค้า รวมไปถึงทัศนคติ และไลฟ์สไตล์ การรู้รอบด้านถึงความสนใจด้านอื่นๆ ของเขา จะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และจำกัดกลุ่มเป้าหมายได้แคบลง การแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีนี้จะเป็นประโยชน์มากในการกำหนดทิศทางการสื่อสาร ภาษาที่ใช้ พรีเซนเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เราจะใช้ในการเข้าหาเขา และยังสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่แสดงความเข้าอกเข้าใจ สร้างความเป็นพวกเดียวกันได้รวมไปถึงการยิงโฆษณา ที่สามารถกำหนดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ ถ้าเรามีข้อมูลส่วนนี้ การยิงโฆษณาของเราก็จะยิ่งใช้งบประมาณน้อยลงไปมากเพราะสามารถเจาะลงกลุ่มได้

 

3. Usage-based Targeting

เป็นการจัดกลุ่มเป้าที่เคยเป็นลูกค้ากับธุรกิจ ที่อาจดำเนินงานมาสักระยะก็จะสามารถแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมการซื้อได้ วิธีการนี้ทำให้เรามองเห็นฐานลูกค้าเก่ามีคุณภาพที่ควรจะรักษาเอาไว้ ลูกค้าทั่วไปที่เราต้องเพิ่มความถี่ในการซื้อของเขาให้มากขึ้น และลูกค้าใหม่ที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไปเด็ดขาด ในด้านของการยิงโฆษณา เรายังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็น คนที่ซื้อบ่อย คนที่เพิ่งซื้อไป หรือคนที่ไม่ได้กลับมาซื้อนานแล้ว ซึ่งมีมีหลักการสำคัญที่ใช้แบ่งลูกค้าอยู่ 3 ข้อ

  1. Recency ลูกค้าซื้อสินค้าเราไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
  2. Frequency ลูกค้าซื้อสินค้าเราบ่อยแค่ไหน
  3. Monetary ลูกค้าใช้เงินมากแค่ไหนในการซื้อแต่ละครั้ง

 

4. Platform-based Targeting

ปัจจุบันมีแพตฟอร์มใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากในโลกโซเชียล แต่ก็มีผู้สูงอายุและเด็กวัยรุ่นปัจจุหรือผู้ใหญ่บางก็ไม่สามารถเข้าถึงได้จึงต้องทำความเข้าใจว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราใช้แพลตฟอร์มไหน ทั้งนี้แพลตฟอร์มที่เราต้องคำนึงถึงไม่ได้มีแค่โซเชียลมีเดียเท่านั้น แต่รวมไปถึงเว็บไซต์ บล็อก Facebook Group หรือ Line Open Chat ซึ่งในบางแพลตฟอร์มเราก็ไม่สามารถเข้าไปขายสินค้าหรือยิงโฆษณาโดยตรงได้

 

5. Intent-based targeting

และกลุ่มสุดท้ายที่มีความสำคัญคือคนที่มีความสนใจในสินค้าของเราอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อจริงๆเท่านั้น อาจมาจากการแชร์ การอ่านรีวิว หรือมีคนแนะนำ เป็น Organic Reachเราต้องรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้เขาตัดสินใจซื้อได้คืออะไร หรืออะไรคือคีย์เวิร์ดที่กระตุ้นเขาได้

 

Target Audiences นั้นยังสามารถจัดกลุ่มได้หลากหลายและละเอียดได้มากกว่านี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า และข้อมูลหรือ Data ที่คุณมีเป็นสำคัญที่เราจำเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าให้ละเอียด เพราะยิ่งเข้าใจลูกค้าเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำโฆษณาได้ตรงจุดภายใต้งบประมาณที่จำกัด และกระตุ้นให้เกิดยอดขายได้มากเท่านั้น

ความสำคัญของ Target Audiences เพื่อที่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตามต้องการ รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเห็นแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงกลุ่มคนที่มี interaction กับแบรนด์ กลุ่มลูกค้าต่างๆที่เราตั้งไว้ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม (Google Analytics)ของคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์ หรือ แฟนเพจ ซึ่งนั่นจะทำให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และช่วยให้ธุรกิจของคุณมีผลตอบแทนสูงขึ้น

 

 

เห็นแล้วใช่ไหมว่า..ประโยชน์ของ Target Audiences นั้นสามารถเพิ่มยอดขาย และปริมาณผู้คนที่สนใจในสินค้าของแบรนด์คุณมากขึ้น เมื่อเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ก็ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้แล้วนั้นก็จะสามารถวางแผนงบประมาณใช้จ่ายด้านโฆษณาสื่อสารออกไปอย่างคุ้มค่า เนื่องจากตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้แล้ว จึงทำให้รู้พฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถวางแผนโฆษณา ลงช่วงไหน เพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ ตรงใจต่อกลุ่มเป้าหมายและให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จจากการทำตลาดออนไลน์