tows matrix คือกระบวนการบริหารงานต่อจาก swot Analysis  วิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้แก้ปัญหาธุรกิจ

เมื่อก่อนสมัยเรียนวิชาธุรกิจ อาจารย์สอนแต่วิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกขององค์กรในการดำเนินกิจการงานต่างๆ และเรียบเรียงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แต่ไม่สอนวิธีแก้ปัญหาจากสาเหตุที่พบ ฉะนั้น tows matrix จึงโดนออกแบบเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแผนจากสาเหตุเพื่อ ‘สร้างกลยุทธ์’ และไปสู่กระบวนการกระทำ แต่ปัญหาบางคุณอาจยังไม่เข้าใจวิธีการ tows matrix 

 

tows matrix ย่อจาก ส่วนประกอบส่วนกลับ swot ดังนี้

(t) threats

(o) opportunities

(w) weaknesses

(s) strengths

แล้วจะแก้ปัญหาธุรกิจยังไง เรียงตัวอักษรกลับไปแบบนี้ ?

 

tows matrix

แบบ w และ t ของ swot คือวิเคราะห์จุดอ่อน และอุปสรรคหาวิธีลดความเสี่ยงจากผลกระทบในปัจจัยทั้ง 2 แล้วหยุดเพื่อที่จะรอเวลาและโอกาสเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างยั่งยืน หรือแม้แต่กระทั่งการวางแผนธุรกิจใหม่ด้วยการเปลี่ยนวิธีหรือ รูปแบบการดำเนินงานบางอย่าง เช่นเมื่อก่อนคุณเปิดร้านปิ้งย่าง รอคนซื้อ ตอนนี้โควิดระบาด คนเงินน้อย คุณควรเปลี่ยนวิธีการโดยขายข้าวเหนียว หมูปิ้งโดยรับออเดอร์ทางกลุ่มเฟซบุคส์ ไลน์ และวิ่งส่งตามบ้านแทน

ฉะนั้น อย่ากลัวเพราะ tows matrix จะพยุงธุรกิจคุณก้าวไปข้างหน้าแต่คุณควรเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่จะดำเนินการอย่างมั่นคงแล้ว

สิ่งที่ได้จากกระบวนการ tows matrix ขั้นแรกเรียกว่า “กลยุทธ์เชิงรับ” (weaknesses + threats) โดยจัดการสถานการณ์ภายนอกไม่ว่าจะวิกฤติต่างๆ หรือปัญหาภายในที่ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพื่อหยุดการขาดทุน พยุงธุรกิจก่อน

tows matrix แบบกลยุทธ์เชิงรุก”

(strengths + opportunities) คือ กระบวนการวิเคราะห์จุดแข็งที่ได้จาก (s) และ (o) ของ swot ปรับปรุงให้เข้ากับโอกาสทางธุรกิจให้เหมาะสม ก่อเกิดกลยุทธ์ ในการสร้างผลกำไร เช่น ธุรกิจคุณเชี่ยวชาญเรื่องปิ้งย่าง และลูกค้าไม่ออกจากบ้าน เพราะ work from home  การปรับรูปแบบของสินค้าที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคมากกว่าเดิม อย่างการแพ็คข้าวเหนียวหมูปิ้งใส่ท้ายจักรยานยนต์แล้วเคาะประตูบ้านขาย

 

tows matrix โดย“กลยุทธ์เชิงป้องกัน”

(strengths + threats) คุณจะจัดการจุดแข็งธุรกิจปิ้งย่างตอบโต้อุปสรรคจากปัจจัยภายนอกและภายใน เช่น เมื่อคุณปรับตัวใหม่ต้องเจอคู่แข่ง แทนที่จะไปเคาะประตูต่อสู้กับคู่แข่งในหลายๆ ด้าน สู้เอามาขายผ่านช่องทางเดิมที่มีคนติดตามอยู่แล้วดีกว่า ซึ่งจะป้องกันการตัดราคาของคู่แข่งและลดต้นทุนเรื่องน้ำมันแพงได้ อ้าว tows matrix เข้าใจง่ายไหมล่ะ เริ่มจะใจชื้นขึ้นบ้างไหม

 

 

tows matrix ขั้นสุดท้ายคือ“กลยุทธ์เชิงแก้ไข”

(weaknesses + opportunities) คือกระบวนการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด (o) และจุดอ่อน (w) เพื่อลดจุดอ่อนธุรกิจ ซึ่งคงทราบว่าร้านปิ้งย่างต้นทุนการขายค่อนข้างสูง แต่โอกาสตอนนี้คุณคือคนไม่ออกจากบ้าน  การมองหาคู่ค้าหรือแหล่งต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ ที่มีราคาถูกลงเพื่อลดต้นทุน จะบรรเทาภาระต้นทุนขายธุรกิจคุณอย่างมาก tows matrix ติดเงื่อนไขว่าคุณจะต้องเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ swot อย่างเข้าใจซะก่อน แล้วต้องมีข้อมูลที่ได้จาก swot มากพอด้วย ไม่เช่นนั้นการวิเคราะห์โดยใช้ tows matrix อาจไม่สร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้ดีมากพอกับการดำเนินธุรกิจ  

 

ทุกปัญหามีทางออกคือวลีปลอบคนทำธุรกิจจริง ๆ แต่ต้องเข้าใจกระบวนการ tows matrix ด้วย.