เจน y คือ ใครก็ตามที่เกิดระหว่างช่วงพ.ศ. 2523-2540 (โดยอาจแตกต่างไปตามหลักแนวคิดต่าง ๆ ) เรียกได้ว่าเป็นประชากรที่เกิดและเติบโตมาพร้อมกับยุคที่มีการสื่อสารที่เฟื่องฟูและมีโลกอินเทอร์เน็ตแล้ว นักวิชาการบางคนเรียกกลุ่มเจน y คือ Gen Me นั่นหมายถึงคนกลุ่มนี้มักจะสนใจแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลัก หรือบางสำนักวิชาการก็เรียกว่า Boomerang ซึ่งเป็นลักษณะการกลับมาอยู่กับพ่อแม่ เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทีทำให้ไม่อาจเติบโตและสร้างเนื้อสร้างตัวได้สำเร็จ

ปัจจุบันการสำรวจพบว่าในตลาดแรงงานคนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง เจนวาย ซึ่งหมายถึงว่าพวกเขาคือผู้ที่มีอัตราการใช้จ่ายสูงสุด และในเอเชียก็มีกลุ่มเจนวายสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก นั่นทำให้สามารถกล่าวได้ว่ากลุ่ม Gen y คือกลุ่มที่ธุรกิจทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญและจับตามองพฤติกรรมต่าง ๆ พร้อมทำความเข้าใจ เพื่อสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ตอบโจทย์ประชากรกลุ่มนี้ให้มากที่สุด

 

ลักษณะความเป็นเจน y คืออะไร

  1. เจน y คือ เจนที่มองว่าการชอบศิลปินต่างชาติเป็นเรื่องธรรมดา
  2. เจน y คือ เจนที่ชื่นชอบความสะดวกสบาย เพราะเกิดในยุคที่เทคโนโลยีเน้นการพกพา
  3. เจน y คือ เจนที่มีโอกาสสำเร็จการศึกษาสูง เนื่องจากพ่อแม่มักตามใจและให้การส่งเสริม
  4. เจน y คือ เจนที่มีแนวคิดเป็นของตัวเอง เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ และมักปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ
  5. เจน y คือ เจนที่มีความคาดหวังในเงินเดือนสูง ๆ และคำชมจากหัวหน้าหรือการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน

 

 

สิ่งที่ควรทำเพื่อปรับตัวเข้ากับเจน y 

  1. เจน y คือ เจนที่ชอบทำงานเป็นทีม เนื่องจากชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ผู้บริหารควรที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ทุกคนสามารถแชร์ความคิดเห็นได้ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการิเริ่มสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น
  2. เจน y คือ เจนที่ชอบความชัดเจนในหน้าที่การงาน จะรู้สึกไม่อยากทำหากงานกับตำแหน่งไม่มีความสัมพันธ์กัน เพราะพวกเขามองว่าไม่มีโอกาสเติบโตในสายงานนั้น ๆ ดังนั้นองค์กรควรระบุหน้าที่ของงานตำแหน่งต่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเติบโตในงานนั้น ๆ ในอนาคตด้วย
  3. เจน y คือ เจนที่มักมองหาความท้าทาย ต้องการความไว้วางใจให้ทำงานภารกิจใหม่ ๆ ซึ่งเสมือนการได้รับคำชม องค์กรจึงควรที่จะให้โอกาสเขาแสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้มีอิสระในการคิดไอเดียและการปฏิบัติงานนั้นออกมา
  4. เจน y คือ เจนที่มีความเก่งเรื่องเทคโนโลยี ค่อนข้างชอบงานด้านไอที และยังสามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นจึงควรเห็นความสำคัญของคนเจนนี้ในส่วนนี้และมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม
  5. เจน y คือ เจนที่มีความคิดแบบอิสระและค่อนข้างนอกกรอบ ซึ่งนั่นก็เหมือนเหรียญที่มีสองด้าน หากเราเลือกจะมองข้ามก็คือการเสียโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นขององค์กรไป แต่หากให้อิสระที่มากจนเกินขอบเขตที่เหมาะสม ก็ทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามนโยบายและอาจสร้างความเสียหายได้เช่นกัน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีการประชุมความคิดเห็นกันเสมอ

 

 

เจน y คือ กลุ่มคนที่เป็นวัยทำงานส่วนใหญ่ เป็นวัยที่ต้องการประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย มีความเก่งเรื่องเทคโนโลยีเนื่องจากพวกเขาเติบโตมากับอินเทอร์เน็ต และต้องการการยอมรับจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นหากองค์กรไหนที่มีการทำงานร่วมกับคนเจนนี้ แนะนำว่าควรมีการทำความเข้าในพฤติกรรมต่าง ๆ ความคิด และลักษณะคร่าว ๆ เพื่อทำการปรับตัวให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมนะคะ