“หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังเพิ่งเริ่มกิจการคุณจะมีวิธีหรือกลยุทธ์อย่างไรในการเข้าถึงลูกค้าของคุณ?” หนึ่งคำถามยอดฮิตของการทำการตลาดที่จะนำพาคุณไปสู่การเข้าใจลูกค้าของคุณได้มากยิ่งขึ้น และในบทความนี้เราจึงอยากจะมาพูดถึง Market Segmentation กลยุทธ์การตลาดที่จะทำให้คุณเข้าใจลูกค้าและสามารถทำการตลาดได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วย

Market Segmentation คืออะไร

Market Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ และ การตลาด โดยเป็นใช้วิธีการแบ่งกลุ่มตลาดตามลักษณะของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะมีความคล้าย และ ความแตกต่างกัน ซึ่งการทำการตลาดแบบ Segmentation จะเป็นการจัดกลุ่มผู้บริโภคเข้าด้วยกันตามลักษณะเฉพาะ เช่น อายุ เพศ ที่อยู่อาศัย รายได้ และ อาชีพ เป็นต้น โดยในการแบ่งส่วนทางการตลาดนี้ยิ่งราทำได้ลึกและละเอียดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นผลดีที่เราจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุด และยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดอีกด้วย

 

Market Segmentation สามารถแบ่งแบบไหนได้บ้าง

สำหรับการแบ่งสัดส่วนทางการตลาดเราสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ คือ

  1. Demographic แบ่งตามลักษณะประชากรศาสตร์

การแบ่งกลุ่มตามข้อมูลของประชากร โดยพิจารณาจากความต่างของบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได้ สัญชาติ และ ศาสนา เป็นต้น

2. Behavioral แบ่งตามพฤติกรรมของผู้บริโภค

เช่น วิธีการชอปปิงออนไลน์ วิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ ในการเลือกซื้อสินค้า และ บริการ สิ่งที่คาดหวังใน การบริโภค ว่ามีแนวโน้มอย่างไร การแบ่งแบบนี้จะช่วยทำให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนธุรกิจ

3. Geographic แบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์

เช่น เขตพื้นที่ ประเทศ จังหวัด การแบ่งแบบนี้จะช่วยทำให้เข้าใจความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายแต่ ละพื้นที่ได้ชัดเจน เช่น ความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้น ๆและ อาจจะเป็นประโยชน์ในการทำโฆษณาที่เจาะจงในแต่ละพื้นที่ได้ดี

4. Psychographic แบ่งตามจิตวิทยา

คล้ายกับการแบ่งกลุ่มตามลักษณะประชากรแต่จะให้รายละเอียดในเรื่องของอารมณ์มากกว่า โดยจะ ให้ข้อมูลในเชิงลึกประเภทแรงจูงใจ ความชอบ หรือทัศนคติ เช่น ลักษณะบุคลิกภาพ ความสนใจ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และ ไลฟ์สไตล์ เป็นต้น

 

Market Segmentation มีประโยชน์ยังไง

แน่นอนว่าการแบ่งสัดส่วนทางการตลาดนั้นจะทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถวางแผนการตลาดได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดฐานลูกค้าในกลุ่มเฉพาะ แถมการแบ่งส่วนการตลาดยังช่วยทำให้ธุรกิจสามารถประหยัดทรัพยากรและงบประมาณในการโปรโมทได้ดีด้วย และหลักจากการโปรโมทก็ยังสามารถทำการประเมินและวัดผลได้ด้วยเช่นกัน ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความสำคัญเลยทีเดียว เป็นกลยุทธ์ที่จะไม่ได้เพียงแต่ทำให้ขายได้แต่ยังช่วยทำให้ขายได้ตรงกลุ่มและทำให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ด้วย