baby boomer คือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 55 – 73 ปี กลุ่มซึ่งนักการตลาดว่ากันว่า มีความขยัน อดทนต่อบทบาทหน้าที่การงาน พร้อมทุ่มเทความคิด แรงกาย สรรพกำลังต่าง ๆ เพื่อให้อะไร ๆ ที่ตัวเองทำประสบความสำเร็จ

กลุ่มคน baby boomer จะอยู่ในกรอบ มีระเบียบวินัยไม่ว่าจะทำสิ่งใด จะอยู่ในกรอบและกฎเกณฑ์สังคม ต่อต้านสิ่งที่อยู่นอกกรอบความคิดตนเอง เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี

นอกจากนี้พวก baby boomerยังรักความมั่นคง เข้าใจคุณค่าของเงิน
อาจเพราะชีวิตยากลำบากมาก่อน ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก คนกลุ่มนี้จึงเข้าใจคุณค่าของเงินว่าสำคัญเพียงใด ซื้อของแต่ละครั้งคิดนานมาก

 

 

ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง สังเกตว่าปู่ย่าตายายสิ ขี้เหนียว ! ขนาดไหน 

ชาว baby boomer จะทะนงตนเองด้วยวัยวุฒิและประสบการณ์ที่มากกว่า จึง ไม่ชอบให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานขัดใจ ฉะนั้น คนไหนจะขายสินค้าหรือจะบริการอะไรให้ ลูกค้ากลุ่ม baby boomer ต้องใส่ใจในรายละเอียดเรื่อง คุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ คือทั้งตัวสินค้าตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงใจและการบริการด้วยความประทับใจ

โดยออกแบบจากความรู้สึก ทัศนคติ ลูกค้ากลุ่ม baby boomer ที่คุณโฟกัสไป สมมุติว่า คุณจะทำไม้เท้าขาย คุณต้องทราบความต้องการพื้นฐานว่าพวกเขารู้สึกรำคาญต่อไม้เท้าแบบเก่า ๆ เวลาวางตรงไหนชอบล้ม ระเกะระกะ ขี้เกียจเก็บ เผลอ ๆ สะดุดล้มเอง กลุ่ม baby boomer ชอบล้มบ่อย ๆ และการล้มอาจทำอันตรายร้ายแรงได้

คุณต้องออกแบบไม้เท้าแบบฐานสี่ขา ไม้เท้าจะไม่ล้ม พร้อมติดไฟฉายตรงด้ามจับเผื่อกลางดึก พวก baby boomer จะเดินเข้าห้องน้ำ ผู้ประกอบการรายไหนตอบสนองความต้องการได้ จะครองใจลูกค้ากลุ่ม baby boomer เพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องการได้รับความใส่ใจมากกว่าคนทั่วไป 

ความเป็น baby boomer จะเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองสูง รักตัวเองเชื่อมั่นในความคิดตนเองจะตัดสินใจเรื่องคุณภาพของสินค้าและราคาต้องสัมพันธ์กันไม่ชอบให้เอาเปรียบ

 

 

จากการสำรวจของ NRF ไลฟ์สไตล์ของ baby boomer

75% ยังคงเน้นให้ความสำคัญการสุขภาพดีและความแข็งแรง
95% ให้ความสำคัญกับการอยู่บ้านและใช้เวลากับครอบครัว   

 

ลูกค้ากลุ่ม baby boomer ใส่ใจกับการพักผ่อน หลังจากที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยค่อนชีวิต

พวก baby boomer คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่น่าจับตาดูทีเดียวสำหรับการหาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด แต่อย่าลืมว่าในตำราว่าด้วยการตลาด เมื่อยึดฐานะความเป็นอยู่จะแบ่งซอยลูกค้าย่อย ๆ ออกอีกหลายระดับ คือลูกค้าระดับบน ระดับกลาง และระดับล่าง

ยกตัวอย่างลูกค้าระดับบน ที่เขาเรียกว่าตลาดบน ยังแบ่งออกย่อยอีก 3 ระดับคือ บนระดับบน บนระดับกลาง และบนระดับล่าง โดยระดับกลาง ระดับล่างด้วยเช่นกัน ฉะนั้นสินค้าเพื่อสุขภาพ เปี่ยมไปทั้งการบริการและ ราคาที่จะเจาะกลุ่ม baby boomer ฐานะใด คือช่องทางทำเงินสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ คิดจะทำตลาด จะต้องคิดก่อนทำเสมอ.