การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการประทับเวลาหรือ Time Stamp คือเวลาปัจจุบันของเหตุการณ์ที่คอมพิวเตอร์บันทึก ด้วยกลไกต่าง ๆ เช่น Network Time Protocol คอมพิวเตอร์จะรักษาเวลาปัจจุบันที่แม่นยำ เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์และแอบพลิเคชันในเครือข่ายสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ Time Stamp ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ Synchronization ที่หลากหลาย เช่น การกำหนดลำดับการทำธุรกรรมต่าง ๆ อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ Time Stamp คือการบันทึกเวลาที่สัมพันธ์กับเวลาเฉพาะจุดเริ่มต้นของกระบวนการในระบบ

 

จุดประสงค์ของการทำ Time Stamp

Time Stamp ใช้สำหรับเก็บข้อมูลออนไลน์หรือบนคอมพิวเตอร์ Time Stamp จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการสร้าง, แลกเปลี่ยน, แก้ไข, หรือลบข้อมูลบางอย่าง ตัวอย่างของการทำ Time Stamp คือ

  1. ไฟล์คอมพิวเตอร์มีการทำ Time Stamp เพื่อแสดงว่าไฟล์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อใด
  2. กล้องดิจิตอลทำ Time Stamp กับภาพถ่ายที่แสดงวันที่และเวลาที่ถ่ายภาพ
  3. โพสต์บน Social Media ทำ Time Stamp ประกอบด้วยวันที่และเวลาที่โพสต์
  4. แชทและข้อความโต้ตอบแบบทันทีทางออนไลน์ทำ Time Stamp เพื่อบันทึกวันที่และเวลาที่ส่ง
  5. บล็อกเชนใช้การ Time Stamp เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมถูกต้อง เช่น การซื้อขายเงินดิจิตอล
  6. การจัดการข้อมูลอาศัยการทำ Time Stamp เพื่อรับรองความสมบูรณ์และคุณภาพของข้อมูล
  7. สัญญาดิจิตอลและลายเซ็นดิจิตอลใช้การทำ Time Stamp เพื่อแสดงเวลาที่ลงนามในเอกสาร
  8. บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้อาจสร้าง Time Stamp สำหรับเอกสารแทนที่จะใช้เวลาจากเครื่องจัดเก็บ

 

รูปแบบการทำ Time Stamp มีกี่รูปแบบ แตกต่างกันอย่างไร

  1. การทำ Time Stamp แตกต่างกันไปตามสื่อที่ใช้ รูปแบบการทำ Time Stamp จะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ, ภาษาโปรแกรม, ฐานข้อมูล, และประเภทข้อมูล
  2. รูปแบบ Time Stamp บางรูปแบบแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ โดยที่ yyyy หมายถึงปี, d หมายถึงวัน, h หมายถึงชั่วโมง, m หมายถึงนาทีและ s หมายถึงวินาที

 

การทำ Time Stamp ยังแตกต่างกันในวิธีการคำนวณ ค่านาฬิกาภายในและการทำ Time Stamp ของคอมพิวเตอร์จะกำหนดตามยุคสมัย วันที่และเวลาของคอมพิวเตอร์จะพิจารณาจากจำนวนวินาทีที่ผ่านไปนับตั้งแต่ยุคที่กำหนดของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เวลาของยุคนั้นสอดคล้องกับ 0 ชั่วโมง 0 นาทีและ 0 วินาที โดย UTC และวันที่ของยุคนั้นขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้

 

รูปแบบการทำ Time Stamp ใน blockchain

การทำ Time Stamp มีบทบาทสำคัญในบล็อกเชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานกับสกุลเงินดิจิตอล แต่ละบล็อกในบล็อกเชนจะมีส่วนหัว ซึ่งมีเวลา Unix ที่บล็อกนั้นถูกแฮช การทำ Time Stampจะประทับเวลาที่บล็อก ทำให้แต่ละบล็อกมีเครื่องหมายที่ไม่ซ้ำกันและป้องกันการใช้จ่ายซ้ำซ้อน